Registrácia

Pre plné využitie služby Expanzo sa musíte najskôr zaregistrovať.

Zadajte minimálne 8 znakov

Zadajte minimálne 8 znakov

* Povinné položky, nutné vyplniť

Prínosy registrácie
  • Rozšírené informácie o subjektoch (obrat, počet zamestnancov)
  • 10 strán výsledkov hľadania firiem pre registrovaných, 5 pre ostatných
Prínosy rozšíreného účtu
  • Zobrazenie všetkých výsledkov hľadania firiem
  • Možnosť voľby počtu výsledkov na stránku 10, 25, 50
  • Získate CRM Expanzo vo verzii Základ
  • Rozšírený účet za 50 €/ rok
  • Zobrazenie kategórie Počet zamestnancov a Obrat