Podpora otvorených dát

Podpořte nás a pomozte nám změnit GDPR v rámci celé Evropské unie. I přestože jsme malá firma, povedlo se nám změnit prováděcí předpis v rámci České republiky. Podpořte naši snahu, tak abychom změnili samotné nařízení a podpořili otevřené informace o firmách v rámci celé EU.

Co jsme změnili?

Díky našim připomínkám a aktivitě České pirátské strany prošel pozměňovací návrh, který měl chránit otevřená data před námitkami týkajícími se ochrany osobních údajů.

Prošla zejména minimalistická úprava zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, protože poskytuje právní základ pro zpracování státem poskytovaných "otevřených dat": „Má se za to, že před dalším zpracováním otevřených dat nemají přednost oprávněné zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů." (PN připravený poslancem Profantem).

Máme za to, že je potřeba změnit samotné GDPR, které negativně ovlivňuje podnikání a rozvoj technologií v rámci EU.

Oblasti B2B negativně ovlivněné GDPR nařízením:

 • rozvoj volného obchodu mezi zeměmi EU
 • snížení prověřitelnosti firem v rámci B2B i B2C
 • snížení transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky z evropských fondů
 • vývoj softwarových řešení v rámci EU
 • otevřená data
 • efektivita evropských firem
 • zhoršení efektivity obchodních oddělení
 • zhoršení podmínek podnikání malých a začínajících firem

Více vysvětlení k jednotlivým oblastem najdete zde.

Co jsme již udělali:

 • 2x jsme obeslali všechny Europoslance s našimi připomínkami k GDPR. Více zde.
 • přispěli jsme ke změně prováděcího předpisu v rámci České republiky

Co je potřeba změnit v rámci GDPR?

 • GDPR má řešit otázku otevřených dat z obchodních a živnostenských rejstříků a jejich přednosti před ochranou osobních údajů. Chceme, aby se na GDPR nešlo vymlouvat v případě dat prezentovaných v obchodních a živnostenských rejstřících a otevřených dat z nich, poskytovaných jednotlivými státy. Tyto údaje mají mít přednost před ochranou osobních údajů, bohužel například Úřad pro ochranu osobních údajů v ČR má stále za to, že změny v rámci prováděcího předpisu k GDPR neplatí, a údaje poskytované formou otevřených dat nemají přednost před ochranou osobních údajů.

 • vyjmout z ochrany dat údaje zveřejňované v obchodních, živnostenských rejstřících. Pokud někdo chce působit jako firma, podnikající fyzická osoba, organizace, apod. Má snést zpracování, zveřejnění těchto údajů i jinými subjekty. Tyto údaje má jít využít v rámci informačních, účetních systému, mají sloužit k prověřitelnosti jak současné činnosti, tak dřívějších aktivit. Je ve veřejném zájmu, aby byla prověřitelná historie podnikání jednotlivých osob, subjektů. Zároveň je žádoucí, aby tyto údaje mohly být využívány v informačních, obchodních systémech pro zvýšení efektivity a lepší prověřitelnost subjektů v rámci EU.

 • veřejně prezentované kontakty mají být vyjmuty z ochrany GDPR. Kontaktní údaje firem, živnostníků, institucí, které sami zveřejňují jako kontaktní údaje své firmy, organizace nemají být brány jako osobní údaje.

 • GDPR nemá být nástroj, který slouží k zakrývání historie podnikání, ochraně zločinců, nepoctivých podnikatelů a organizací. Tyto subjekty rádi používají GDPR jako ochranu díky, které mohou zakrýt své bývalé nebo nelegální aktivity, tak aby veřejnost nemohla být informována o těchto aktivitách. Je naopak ve veřejném zájmu, aby historie podnikání nebo nekalá činnost byla dohledatelná a předcházelo se tak opakování podvodů a jiných aktivit, které mohou poškozovat jak koncové spotřebitele, tak jiné podnikající subjekty v rámci EU.

Co chceme udělat:

 • znovu obeslat všechny Europoslance a členy Evropské komise. Tentokrát ovšem chceme přeložit naše vyjádření do národních jazyků europoslanců, aby byla větší pravděpodobnost, že si je přečtou. Českou verzi našeho posledního e-mailu si otevřelo 35% českých a slovenských europoslanců. Anglickou verzi otevřelo pouze 15,5% europoslanců z jiných států EU.

 • obeslat všechny poslance ve všech členských zemích, aby vytvořili tlak na europoslance svých politických stran. Opět v národních jazycích.

 • podpořit naši snahu peticí s co nejvíce podpisy. Potřebujeme naše vyjádření podpořit větší váhou, tedy tím, že i další firmy a subjekty vnímají námi zmíněné negativní důsledky jako reálné. Pokud se nám podaří pod petici získat podpisy tisíců firem a jednotlivců, bude jistě našemu požadavku přikládána větší váha než v případě aktivity jedné malé firmy.

 • vytvořit internetovou kampaň na propagaci naší petice. Potřebujeme o této snaze informovat co nejvíce firem a jednotlivců, tak abychom získali pod petici co nejvíce hlasů a měla větší váhu.

Jak nám můžete pomoci?

Podpořte naši petici

Připojte Váš hlas hlas k petici vyžadující změny v GDPR, podepsat petici můžete zde.

Podpořte nás finančně

Takto získané peníze půjdou na podporu aktivit souvisejících s naší snahou o změnu GDPR, včetně propagační kampaně ke změně GDPR. Dále také na rozvoj serveru Expanzo.com, který ve veřejném zájmu nabízí bezplatnou databázi firem a organizací vycházející z otevřených dat a informací,které jsou volně dostupné na internetu.

Protože nejsme příspěvková organizace musíme za takové příspěvky vystavit fakturu, takže Vám jako protislužbu za nákup voucheru nabízíme služby jako topování inzerátu, rozšířený účet Expanzo apod.

Hodnoty voucherů k podpoře změny GDPR a rozvoje serveru Expanzo.com:

K voucherům za 500, 700, 1000 Kč získáte verzi Základ v CRM Expanzo na 12 měsíců.
K voucherům za 3000 a 5000 Kč získáte verzi VIP v CRM Expanzo na 12 měsíců.
K voucherům za 10 000 a 20 000 Kč - získáte rozšířený účet Expanzo a roční přístup do Expanzo databáze s 20 000 kredity.

Pokud chcete naši aktivitu na změnu GDPR podpořit jinou částkou kontaktujte nás.