Bankin'ny Indostria

Company is active

Companies with the same registered field of business

NameCompany ID numberHeadquarters
Bankin'ny Tantsaha Mpamokatrarue Montagnole; Toliara; 601
Bankin'Ny Tansaha MpamokatraAntalaha; 206
Bankin'Ny Tantsaha, MpamokatraMahajanga; 401
Bankin'ny Indostria Limited Company74,rue du 26 Juin 1960; Antananarive
Bankin'ny Tantshaha Mpamokatra, B.T.M.Place de I'ndependance; Antananarive