Stavební podnik v soukromém vlastnictví "ARKUS-KIOMERC" P.O.

Company is active

Companies with the same registered field of business

NameCompany ID numberHeadquarters
Stavební podnik Pelagonija a.s. VinicaBrača Miladinovi 4, Vinica
Stavební podnik Pelagonija s neomezenou solidární odpovědností44793308Velko Vlahovič 2, Skopje
Stavební podnik Pelagonija s neomezenou solidární odpovědností