Úvod

Toto směrnice je věnována tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Obecné obchodní zásady společnosti DHO s.r.o. (dále také DHO), vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení společnosti v roli správce a zpracovatele osobních údajů.

Použitím naší služby vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost DHO s.r.o. může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.

Vytvoření spolupracující komunity je nejvyšší prioritou služby Expanzo, Call Expanzo, CRM Expanzo a dalších služeb DHO s.r.o. Tyto zásady ochrany informací popisují, jaké osobní informace můžete sdílet s poskytovatelem služby Expanzo, Call Expanzo, Expanzo CRM  a ostatními uživateli, když nainstalujete a využíváte službu Call Expanzo, Expanzo a Expanzo CRM. Jaké údaje DHO s.r.o. v rámci služby Call Expanzo, Expanzo, Expanzo CRM přijímá, sbírá, používá. Při propojení dalších služeb se službou Call Expanzo, Expanzo, Expanzo CRM mohou mít tyto služby další Všeobecné obchodní podmínky a zásady Ochrany informací, s kterými se uživatelé mají také seznámit a při využívání propojených služeb uživatel potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost DHO.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých odděleních.

Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme. Tyto informace jsou typicky informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy.

Tyto informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro lepší orientaci uživatelů na stránkách, poskytování personifikovaných nabídek. Odkazy na webových stránkách mohou směřovat na jiné služby, kterých se naše pravidla netýkají.

Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Na www stránkách využívá společnost dva druhy cookies:

Další osobní údaje se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný souhlas.

Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činnosti, provozu a využívání služeb můžeme shromažďovat následující osobní údaje uživatelů, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů. Jsou to:

Když používáte webovou službu Expanzo, Call Expanzo, CRM Expanzo nebo jejich mobilní aplikace, služby mohou shromažďovat, zpracovávat a uchovávat další údaje od vás ze všech zařízení, na kterých aplikaci budete používat. Tyto informace mohou zahrnovat následující: ID zařízení nebo jedinečný identifikační kód, výrobce a typ zařízení, nastavení zařízení a hardwaru, ID pro inzerci, reklamních dat, operační systém, operátora, IMSI, informace o připojení, rozlišení obrazovky, statistiky využití, log zařízení, informační akce, informace o událostech zařízení, jakou jsou selhání, činnost systému, shlednutých stránkách, způsobu využívání služeb, datum a čas akcí, hodnocení telefonních čísel a další údaje v závislosti na používané verzi aplikace a nastavení aplikací Call Expanzo, Expanzo, CRM Expanzo a dalších služeb DHO s.r.o.

Když kontaktujete společnost DHO s.r.o., můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

Při službě lokalizace můžeme určovat pomocí různých technologií, jako jsou IP adresa, systém GPS a další senzory, které společnosti DHO s.r.o. mohou poskytovat například údaje o zařízeních v okolí, přístupových bodech sítě Wi-Fi a vysílačích mobilních sítí.

Založením účtu uživatele ve službě Call Expanzo, Expanzo, Expanzo CRM se zároveň vytváří globální účet, který se dá využít pro registraci a přihlášení do dalších služeb DHO s.r.o.

Údaje, které uvedete v profilu Call Expanzo, Expanzo, Expanzo CRM, můžeme použít ve všech nabízených službách, které budou provázány s globálním účtem pro služby DHO s.r.o.. Dále můžeme nahradit předešlá jména přiřazená k vašemu účtu, abyste měli ve všech službách uvedené stejné jméno.

Osobní údaje z jedné služby můžeme spojit s informacemi (včetně osobních údajů) z dalších služeb DHO s.r.o., a také daty a aplikacemi třetích stran – například abychom vám usnadnili sdílení obsahu s lidmi, které znáte. V závislosti na nastavení účtu může být k vašim osobním údajům přiřazena vaše aktivita na ostatních webech a v ostatních aplikacích, a to například za účelem zlepšování služeb DHO s.r.o. a reklam.

Pokud neplatící uživatel chce ukončit využívání služby a trvale smaže svůj účet ve službě Expanzo Call, Expanzo, Expanzo CRM a dalších službách, DHO s.r.o. může data poskytnutá uživatelem nadále zpracovávat a využívat, bude však smazáno provázání uživatele s těmito daty. U vložených příspěvků může zůstat jméno uživatele. Data profilu uživatele budou uchovávána do doby jejich úpravy nebo smazání, v případě využívání dalších služeb firmy DHO s.r.o. zůstává nadále aktivní globální účet uživatele, který se dá využít pro párování v rámci služeb. Pokud se bude jednat o uživatele, který využívá komerční služby jako např. Záznam historie hovorů, tak budou informace o jeho zákaznickém profilu a uživatelských účtech uchovávány pod tímto zákazníkem i po zrušení služby, např. z důvodu uchování informací pro účetní účely.

Při založení bezplatného účtu budou o uživateli uchovávány minimálně informace o přihlašovacím e-mailu a heslu. Ostatní údaje jsou volitelné , pokud se je uživatel rozhodne poskytnout. U platících zákazníků musí být poskytnuty informace související s fakturací služeb. DHO s.r.o. může tyto informace rozšířit i o svoje informace a informace třetích stran. Například přidání dalších kontaktních údajů, které jsou veřejně dostupné apod. Informace mohou být poskytnuty třetím stranám.

Uživatelé mohou sdílet fotky, jména, čísla, e-mailové a jiné kontaktní informace obsažené v adresáři svých zařízení a dalších službách, dále jen “Kontaktní informace”, v případě, že je možné tyto informace na zařízení, platformě a službě sdílet. Jestliže uživatel sdílí takovéto informace o jiné osobě, potvrzuje, že jste takovou osobu informoval nebo máte oprávněný zájem, souhlas, že nám poskytujete takové data v souladu s našimi zásadami ochrany informací.

Uživatelé, zákazníci jsou v roli správce osobních údajů v systému zejména v případech, kdy plní, importují a spravují údaje na svém uložišti v systému například v Adresáři firem a osob, Kontaktních osobách. Pokud uživatel vytvoří firmu, výpis firem, exportuje firmy nebo naimportuje firmu z rejstříku firem do svých firem stává se v tom okamžiku správce osobních údajů.

Přiřazování jmen a firem k telefonním číslům. Můžeme přiřadit jméno k telefonnímu číslu jestliže dostatečné množství uživatelů služby sdílelo podobné, nebo stejné jméno osoby a firmy v rámci sdílení svých kontaktů. V případě hovoru můžeme volání použít jako podklad pro ověření existence a funkčnosti telefonního čísla.

Blokování hovorů
Pokud uživatel služby Call Expanzo oznámí číslo jako spam, Call Expanzo uchovává toto toto číslo v kombinaci s id uživatele, z důvodu blokování hovorů a uchování blokovaného listu hovorů online, tak aby uživatel mohl blokovat dané číslo i na jiných zařízeních a za účelem vytváření vytvoření komunitního adresáře blokovaných čísel. Uživatelé, nebo naše služba Call Expanzo a jiné služby DHO s.r.o. mohou číslo propojit s firmou, nebo číslo hodnotit. Za účelem vytváření komunitního hodnocení čísel a databáze čísel.

Informace se poskytují za účely uvedenými v těchto podmínkách ochrany informací a zejména za účelem poskytování rozšířujících funkcí uživateli, komunitě uživatelů služby Call Expanzo, ověřování funkčnosti a existence telefonních čísel a dalších kontaktních údajů. Tyto informace mohou využívat také další služby firmy DHO s.r.o

Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“).

Doba zpracování

S vašimi osobními údaji pracujeme:

 

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou údaje zpracovány po dobu platnosti účelu zpracování.

Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při navázání obchodního vztahu registraci, uzavření smlouvy, v průběhu jejího a využívání našich služeb přímo subjektem údajů nebo jeho zaměstnanci.
Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.

Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.

Otevřené data poskytované  úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem, a to zejména Registrem živnostenského podnikání, Veřejným rejstříkem a Sbírce listin a Registru ekonomických subjektů a dalších veřejných rejstřících.
Kontaktní údaje, které o sobě subjekt údajů veřejně prezenetuje jako kontaktní údaje subjektu (telefon, e-mail, webové stránky, facebook stránky, Linkedin, messengery,

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního účelu. Osobní údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

Legitimní účely zpracování

Jednáte-li se společností DHO s.r.o. jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

 

Jste-li uchazeč o zaměstnání, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

 

Databáze firem Expanzo.com pro následující účely:

 

Souhlas

Pokud nejde o žádnou z výše uvedených variant nebo bude souhlas vyžadován jiným zákonným požadavkem, bude souhlas získán od vlastníka osobních údajů před jejich zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové stránky, využivání produktů a služeb společnosti DHO s.r.o.)

Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. DHO s.r.o. údaje přestane zveřejňovat nebo je smaže, pokud nadále nemá legitimní a oprávněný důvod k jejich zpracování a zveřejnění.

Práva vlastníků údajů

S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká vlastníkům (subjektům) osobních údajů právo na:


Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

 

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


 

Uplatnění práv klienta a obchodního partnera

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno , nebo na elektronické adrese info@expanzo.com

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.


Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

 

Informace poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od žádosti.

 

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

 

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
 

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 

V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

 

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Může docházet však k manuálnímu profilování dat na základě otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem a na základě typů kontaktních údajů.

 

Děti-uplatnění práv nezletilých a zastoupení

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).

Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.


 

Uplatnění práv dodavatele

 

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno, nebo na e-mailu adrese info@expanzo.com. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

 

Pokud jste podnikající fyzická osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

 

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

 

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

 

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

 

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 

V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


 

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke k informování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.


 

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


 

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 

Může docházet však k manuálnímu profilování dat na základě otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem a na základě typů kontaktních údajů.

Uplatnění práv uchazečů o zaměstnání

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno , nebo na elektronické adrese info@expanzo.com.

 

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.


 

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

 

Informace poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od žádosti.

 

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

 

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 

V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


 

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke k informování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

 

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Kontaktní údaje správce

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na DHO s.r.o., Cejl 53/115, 602 00 Brno, nebo na e-mailu adrese info@expanzo.com. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

 

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

Převažující/nadřazené zájmy

Některá práva a povinnosti společnosti DHO s.r.o., mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

Přenos osobních údajů třetím stranám

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

 

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

 

Společnost DHO s.r.o., spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů ale také zaměstnanců.

Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji

Správce

 

Zpracovatelé

Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

Tento článek stanoví další pravidla pro předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).

 

Osobní údaje mohou být převedeny na třetí stranu, která se nachází v zemi s nevhodným statusem, pouze pokud:


 

Sledování a dodržování právních norem

V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.